Історія бібліотеки

З історії бібліотеки Тернопільської гімназії       

       Тернопільська Українська гімназія ім. І.Франка заснована у 1898 році і на той час мала назву "Українська гімназія імені Франца-Йосифа І".
       При гімназії була відкрита бібліотека, окремо для учнів та окремо для вчителів. Учительська - містила фахові видання чотирма мовами (українською, німецькою, польською та російською) та періодичні видання тими ж мовами, серед них  "Записки наукового товариства ім. Т. Шевченка",  Вісник "Народного дому", "Літературно-науковий вісник", "Учитель", "Наша школа" та ін. Наприкінці 1913-1914 рр. бібліотека налічувала 1124 томи.
       Учнівська бібліотека постала в 1901-1902 н.р. з ініціативи вчителя Петра Рипніцького з подарованих  та закуплених підручників. Ці книжки розподіляли між учнями, а вони повертали їх у зручний для них час. За перші чотири роки існування гімназії гроші на купівлю книжок давала Тернопільська філія Руського товариства педагогічного, а у 1905-1906 н. р. цю функцію виконувало пришкільне товариство "Шкільна поміч імені Святого отця Миколая". Кількість книжок постійно збільшувалася. Окрему частину становила збірка нот, серед яких були думи, народні пісні в опрацюванні Філарета Колесси, композиції Дениса Січинського, Станіслава Людкевича, Петра Ніщинського, а також ноти для богослужінь. Вище назване товариство  купувало шкільні книжки і розпродувало їх за зниженою ціною або роздавало безкоштовно. У 1905-1906 н.р. організували "Книжковий відділ" - бібліотеку підручників, якою завідував учитель Теодор Гуль.
     У 1920-х роках гімназія в Тернополі залишилася школою класичного типу. Корисними доповненнями до навчання були бібліотека, читальня,  відновлені кабінети.
     Через окупацію Тернополя більшовиками будинок гімназії займав шпиталь, різні війська спустошили шкільний інвентар, розкомплектували бібліотеки і кабінети, пропали цінні книжки великої колись бібліотеки.
      Українська приватна гімназія "Рідної школи" мала кілька бібліотек. Учительська нараховувала 646 томів (1933-1934), а у наступних 5 років збільшилася до 1240 томів. Окрім купівлі книжок, бібліотека  поповнювала свої фонди подарованими виданнями Йосипа Ременяка, Олімпії Вітошинської, о. Антона Онуферка зі Скалата, чималу збірку одержано від Семена Сидоренка, колишнього вчителя державної гімназії. У бібліотеці були книжки педагогічно-дидактичного змісту, словники, енциклопедії, шкільні підручники і журнали: "Рідна школа", "Українська школа", "Шлях виховання і навчання", деякі польські видання. завідував бібліотекою яким Ярема.
      Учнівська бібліотека поділялася на три секції: українську, польську і німецьку. Нею завідувала Марія Левицькі. Українська бібліотека мала у 1938-1939 н.р. 832 томи згідно з навчальними планами. Подібні книжки були і в польській бібліотеці. Добру добірку матеріалів із німецької літератури містила німецька бібліотека. Нею керував Яким Ярема.
      Із подарованих приватними особами, а також закупленим книжок постала в 1938-1939 н.р. бібліотека класичної філософії. Вона нараховувала 58 книжок, нею завідував Іван Будурович. Існувала в тогочасній гімназії бібліотека шкільних підручників, які під час навчального року позичали учням з незаможніх родин. Завідувала нею Марія Боднар.
       Діяльність гімназії в 1941 році проходила в дуже тяжких обставинах. Брак підручників, читальні, кабінетів, лабораторій утруднювали роботу вчителів і учнів. Варто зазначити, що в 1941-1942 н.р. Тернопільська гімназія за кількістю учнів була першою у Галичині. Учнівська та вчительська книгозбірня потребувала оновлення, адже багато книг застаріли, не відповідали новим вимогам. Бракувало шкільних підручників та зошитів.
        Діяльність Середньої школи №1 відновлено навесні 1944 року. Окрему кімнату було виділено під читальний зал бібліотеки, фонд якої налічував 5 тисяч книг. Попереду було ще багато реорганізацій, змін, експериментів, зокрема у 1954 році - сформована Середня школа №1 і у такому вигляді вона проіснувала до 1991 року. З 1954 по 1984 рр. книгозбірнею завідувала Янова Лідія Олександрівна. Книжковий фонд становив 21 314 екземплярів, зокрема: 16 681 примірник художньої літератури та 14 633 екземпляри підручників.
        На зміну Лідії Олександрівні прийшла Каплиш Стефанія Григорівна - майстер і знавець бібліотечної справи, яка чимало зусиль доклала для реорганізації бібліотеки, збереження та поповнення фонду.
        У вересні 1991 року на базі СШ №1 відкрито фізико-математичну гімназію, яку в 1996 році реорганізовано в Українську гімназію імені Івана Франка.
БІБЛІОТЕКА СЬОГОДНІ
        Бібліотека розташована на 2 поверсі гімназії, займає площу 42 кв.м., читальний зал налічує 8 посадочних місць, є книгосховище для підручників. Осібне місце обладнане персональним комп'ютером, є доступ до мережі Інтернет. Бібліотечний фонд становить 38 600 примірників. Читачами є 284 учні та 65 педагогічних працівників.
 

     

Немає коментарів:

Дописати коментар